เครื่องปั่นไฟดีเซลล์

ถึงแม้ว่าโครงการเกาะจิกรีชาร์จมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินงานโดยใช้สัดส่วนพลังงานทดแทนบนเกาะให้ได้มากที่สุด แต่ระบบเครื่องปั่นไฟดีเซลล์ก็ยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับระบบไมโครกริดบนเกาะ เครื่องปั่นไฟดีเซลล์มีหน้าที่เป็นแผนสำรองในการผลิตไฟฟ้าให้กับชุมชนในเวลาที่ระบบนั้นมีปัญหาหรือเวลาที่อากาศไม่เอื้ออำนวยในการผลิตไฟฟ้า

ระบบในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่เก่ามากและเป็นเครื่องปั่นไฟแบบประยุกต์ ตัวเครื่องปั่นไฟนั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบควบคุมของไมโครกริดและต้องมีคนเดินไปที่เครื่องเพื่อเปิดใช้งาน โครงการของเรามีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยเครื่องปั่นไฟดีเซลล์ขนาด 50 กิโลวัตต์ที่มีการติดตั้งเครื่องเดินระบบแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกอีกด้วย

ระบบเครื่องปั่นไฟดีเซลล์ในปัจจุบัน