มาตรอัจฉริยะ

การนำมาตรอัจฉริยะมาเชื่อมต่อกับระบบไมโครกริดบนเกาะจิกเป็นอีกหนึ่งในคุณลักษณะที่สำคัญของโครงการรีชาร์จ มาตรอัจฉริยะจะช่วยให้การติดตามตรวจสอบ ควบคุมระบบ และจัดเก็บค่าบริการนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้น การติดตามตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดจะทำให้เราสามารถเข้าใจระบบไมโครกริดบนเกาะได้มากขึ้น เช่นมีการใช้พลังงานบนเกาะอย่างไรและตอนไหนบ้าง ค่าไฟที่จะถูกตั้งขึ้นมาใหม่จะมีผลกระทบต่อการใช้พลังงานอย่างไรและการประเมินอีกหลายอย่างที่จะสามารถทำได้หลังจากการติดตั้งมาตรอัจฉริยะกับระบบแล้ว  

ระบบมิเตอร์ในปัจจุบัน

ระบบมิเตอร์ในปัจจุบันเป็นระบบแบบเก่าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ในด้านเทคนิคระบบมิเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและนำออกมาวิเคราะห์หรือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบได้แต่จะเป็นวิธีที่ยุ่งยาก ในด้านสังคมจะต้องมีผู้รับผิดชอบระบบในการเดินเก็บค่าบริการตามบ้านในทุกๆเดือน ซึ่งเป็นการบวนการที่น่าเบื่อและเสียเวลาซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตรงไปตรงมาที่สุดสำหรับชุมชนขนาดเล็กที่ทุกคนรู้จักกันและมีประชากรอยู่เพียง 400 คน

ระบบมาตรอัจฉริยะ

กรุณารอติดตาม เร็วๆนี้ !