ภาพรวมของระบบ

ระบบไมโครกริดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในระบบไมโครกริดแห่งแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการอัพเกรดส่วนประกอบที่สำคัญรวมถึงการเพิ่มแผงโซล่าเซล์ให้ผลิตไฟฟ้าได้ถึง 40 กิโลวัตต์ การจัดวางระบบในปัจจุบันด่านล่างแสดงถึงระบบ ณ เดือนพฤษภาคม 2561 ในขณะที่แผนการจัดวางการอัพเกรดระบบเบื้องต้นแสดงถึงการออกแบบระบบใหม่ที่จะมีการดำเนินงานของโครงการในระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2562

การจัดวางระบบในปัจจุบัน

ระบบไมโครกริดในปัจจุบันประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ 40 กิโลวัตต์เชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ Leonics Apollo 60 กิโลวัตต์ผ่านเครื่องควบคุมการชาร์จ MPPT และยังมีเครื่องปั่นไฟดีเซลล์แบบประยุกต์ใช้ขนาดประมาณ 50 กิโลวัตต์เชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์อีกด้วย นอกจากนี้ระบบในปัจจุบันยังประกอบด้วยแบตเตอรี่ขนาด 240 กิโลวัตต์ชั่วโมงเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ที่จะมีการชาร์จไฟฟ้าส่วนใหญ่จากพลังงานที่ผลิตจากโซล่าเซลล์แต่ก็สามารถรองรับพลังงานที่ผลิตจากเครื่องปั่นไฟฟ้าดีเซลล์ได้เช่นกัน

ไฟฟ้าจะถูกส่งเข้าสู่ระบบที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและในส่วนของข้อมูลการใช้ไฟฟ้านั้นจะมีการวัดจากมิเตอร์ตัวเก่าที่มีการติดตั้งไว้ในแต่ละบ้าน ซึ่งบ้านเรือนส่วนใหญ่ในชุมชนเกาะจิกใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ตู้เย็น พัดลม ไฟ ปั้มน้ำและอื่นๆ

 

แผนการจัดวางการอัพเกรดระบบเบื้องต้น

แผนการอัพเกรดไมโครกริด ณ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ส่วนประกอบใหม่ที่คาดว่าจะมีการเพิ่มเข้าไปในระบบนั้นคือ เครื่องปั่นไฟดีเซลล์ขนาด 50 กิโลวัตต์พร้อมระบบสตาร์ทอัตโนมัติเพื่อให้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างยืดหยุ่นและราบรื่น แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใหม่ขนาด 240 กิโลวัตต์ และมาตรอัจฉริยะติดตั้งให้กับบ้านรวมถึงสถานอนามัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเพิ่มแผงโซล่าเซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสัดส่วนพลังงานทดแทนของระบบทั้งหมด พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) จะอยู่ระหว่าง 9 ถึง 20 กิโลวัตต์

โครงสร้างแผงโซล่าเซลล์ปัจจุบัน

แผงโซล่าเซลล์ขนาด 40 กิโลวัตต์ที่มีอยู่ในปัจจุบันจะรวมอยู่ในแผนการอัพเกรดระบบใหม่ทั้งหมดเพราะแผงนั้นยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เนื่องจากมีการดูแลเป็นอย่างดีและสามารถนำมาใช้ต่อได้ นอกจากนี้จะมีการเพิ่มแผงโซล่าเซลล์หากผลการเพิ่มประสิทธิภาพที่คำนวณออกมานั้นแสดงให้เห็นว่าเหมาะสม รูปภาพด้านล่างแสดงให้เห็นถึงระบบโซล่าเซลล์ที่มีอยู่