ภาพรวม

เกาะจิกเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศไทย และในเวลาเพียง 40 นาที นักท่องเที่ยวสามารถนั้งเรือข้ามไปที่เกาะซึ่งเป็นบ้านของชาวเกาะจิกถึง 400 คน ที่ได้รับการยอมรับในความเข้มแข็งของชุมชน ถึงแม้ว่าเกาะจิกจะมีความสวยงามและสามารถให้ประสบการณ์ที่แตกต่างจากที่อื่นๆ นักท่องเที่ยวน้อยคนนักที่จะเคยแวะเวียนไป เกาะจิกไม่ได้เชื่อมต่อกับหน่วยงานการไฟฟ้าหลักจากฝั่ง แต่มีการผลิตไฟฟ้าใช้ภายในหมู่บ้านบนเกาะด้วยระบบไมโครกริดจากพลังงานทดแทนด้วยตัวเอง ทำให้เป็นชุมชนอ๊อฟกริดอย่างแท้จริง

ชุมชนเกาะจิกมีไฟฟ้าใช้จากการผลิตจากระบบไมโครกริดมาตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา ตัวระบบนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและส่วนประกอบที่สำคัญบางส่วนเช่น แบตเตอรี่ ได้เสื่อมประสิทธิภาพและกำลังจะหมดอายุลง หากไม่มีการแก้ไขระบบไมโครกริดจะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าให้ทางชุมชนเกาะจิกได้ใช้อย่างที่ผ่านมาและต้องมีการใช้น้ำมันดีเซลที่ไม่ยังยืนเพิ่มเติมเพื่อผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของชุนชน

โครงการรีชาร์จมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงระบบบนเกาะโดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรดที่มีอยู่ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน การใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและมิเตอร์ดิจิตอลที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย นอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่สะอาดและมั่นคงให้กับชุมชน รวมถึงการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 7, 9 และ 13 โครงการนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงระบบไมโครกริดรูปแบบใหม่โดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แผงโซล่าเซลล์และน้ำมันดีเซล โดยมีส่วนของพลังงานทดแทนที่สูงกว่า นอกจากนี้ยังต้องการแสดงให้เห็นว่าระบบไมโครกริดนั้นสามารถคงอยู่อย่างยั่งยืนได้ด้วยตนเองหลังจากที่ได้รับทุนสนับสนุนและยังสามารถมีผลตอบแทนให้ทางผู้สนับสนุนภาคเอกชนจากการพัฒนาโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับชาวบ้านในชุมชนเกาะจิกที่มีรายได้น้อย โครงการรีชาร์จเป็นโครงการที่มีระยะเวลา 1 ปีเริ่มต้นในเดือนมิถุนายน ปี 2561

โครงการนี้ดำเนินการโดยนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรของ European Institute of Innovation & Technology (EIT) และ ณ ขณะนี้โครงการของเรากำลังมองหาผู้ร่วมมือในการสนับสนุนการอัพเกรดระบบ ซึ่งค่าใช้จ่ายของโครงการทั้งหมดคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 ถึง 250,000 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้โครงการก็ยังเปิดรับการสนับสนุนโดยการให้ทุน และ/หรือ เงินทุนจากบริษัทเอกชนอีกเช่นกัน

 

​เรื่องราวของเกาะจิก

เกาะจิกครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายสำหรับเรือประมงขนาดเล็กและขนาดกลางที่แล่นเข้าอ่าวไทยที่มีชีวิตชีวา และในปัจจุบันชาวเกาะจิกก็ยังอาศัยอยู่ตามธรรมเนียมของหมู่บ้านชาวประมงท้องถิ่น ที่ได้รับการแวะเวียนจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการหนีความวุ่นวายในกรุงเทพฯเป็นครั้งคราว

เกาะจิกนั้นอยู่ห่างจากชายฝั่งเพียงไม่กี่กิโลเมตรแต่ไม่เคยได้รับการติดตั้งสายไฟเพื่อส่งไฟฟ้าให้ใช้เลย สาเหตุนั้นเกิดจากผลการวิเคราะห์โครงการลงทุนนั้นไม่จูงใจพอให้เกิดการลงทุนจากผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าผ่านสายไฟให้กับชาวเกาะจิกทั้ง 400 คน นอกจากเกาะจิกแล้วยังมีอีกหลายสิบเกาะในประเทศไทยที่ต้องประสบกับสถานการณ์เดียวกัน และเกาะจิกนั้นก็จะเหมือนกับเกาะอื่นๆหากไม่มีการวางระบบไมโครกริดเพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับเกาะในปี พ.ศ. 2547

เกาะจิกนั้นอยู่ในจังหวัดจันทบุรีของประเทศไทย และมีพื้นที่บนเกาะทั้งหมดประมาณ 1.12 ตารางกิโลเมตร

ตำแหน่งที่ตั้ง: https://goo.gl/maps/6dCjpsxxNr32

 ​ระบบไมโครกริด-เกาะจิก

ระบบได้รับการออกแบบให้รองรับความต้องการไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันซึ่งจะมีขนาดประมาณ 10 กิโลวัตต์ ผลิตโดยแผงโซล่าเซลล์ และในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซลจะช่วยผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาเย็นที่จะมีความต้องการสูงถึงประมาน 20 กิโลวัตต์ เวลา 18.00 – 22.00 น. นอกจากเวลาดังกล่าวไฟฟ้าจะถูกจ่ายจากแบตเตอรี่ให้กับชุมชน และผลจากการเสื่อมประสิทธิภาพของแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรดนั้น ทำให้ขณะนี้เกาะจิกนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงเวลาตี 3 ถึง ตี 5 ของทุกวัน

เนื่องจากมีการติดตั้งระบบไมโครกริดมาเป็นระยะเวลานานทำให้ชาวเกาะจิกได้ปรับตัวเข้ากับการใช้พลังงานและมีระดับการใช้ที่เสถียร เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักๆที่มีการใช้บนเกาะประกอบด้วย พัดลม ไฟ ตู้เย็น วิทยุ และปั้มน้ำ เพื่อป้องกันการใช้ไฟฟ้ามากเกินกว่าที่ระบบจะรับได้ ชุมชนเกาะจิกได้ทำการตกลงที่จะไม่ติดตั้งและใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านหรืออาคารแม้อากาศนั้นจะร้อนถึง 35-20 องศาก็ตาม

หนึ่งในองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะจิกคือการดำเนินการและบำรุงรักษาโดยชุมชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่การเริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน บริษัทจัดการพลังงานเกาะจิก หรือ เกาะจิก ESCO ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมโครงสร้างของชุมชนในการดำเนินการและบำรุงรักษา การคำนวณค่าไฟฟ้าและจัดเก็บค่าใช้ไฟฟ้าจากบ้านทุกหลังบนเกาะจิก โครงการรีชาร์จนั้นจะดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับทาง เกาะจิก ESCO เพื่ออัพเกรดระบบและทำให้มั่นใจว่าการดำเนินการในระยะยาวนั้นจะเป็นระบบที่ยั่งยืน

ในตอนนี้ส่วนประกอบที่สำคัญบางส่วนเช่น แบตเตอรี่ กำลังจะหมดอายุลงซึ่งทำให้ชุมชนเกาะจิกไม่มีไฟฟ้าใช้ได้ตลอดเวลาอย่างที่ผ่านมา และมีการใช้น้ำมันดีเซลที่ไม่ยั่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับปริมาณที่ชุมชนต้องการ

 ​โครงการรีชาร์จ

วัตถุประสงค์

1

การออกแบบระบบใหม่ที่มีสัดส่วนพลังงานทดแทนที่เหมาะสม

2

ติดตั้งระบบแบตเตอรี่แบบใหม่และระบบควบคุมไมโครกริด

3

แสดงให้เห็นว่าระบบไมโครกริดนั้นสามารถคงอยู่อย่างยั่งยืนได้ด้วยตนเองหากมีโครงสร้างราคาค่าไฟที่เหมาะสม

ระยะเวลาดำเนินงาน

โครงการรีชาร์จจะใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 12 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และมีการแบ่งระยะเวลาออกเป็นสี่ช่วงการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

Download the Project Factsheet >>>
 

ภาพรวมของระบบ

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

มาตรอัจฉริยะ

เครื่องปั่นไฟ

ดีเซลล์

ระบบควบคุม

 

 ​โมเดลธุรกิจ

โมเดลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

โมเดลธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญในโครงการไมโครกริดทุกๆโครงการ เพราะโมเดลธุรกิจนั้นช่วยให้เราสามารถคำนวณงบประมาณในการดำเนินงานว่าควรจะได้รับการจัดการและแจกจ่ายอย่างไร รวมถึงยังช่วยสร้างความมั่นใจในศักยภาพทางการเงินของโครงการอีกด้วย

ภาพที่หนึ่งด้านล่างแสดงถึงโมเดลธุรกิจที่ใช้กับโครงการไมโครกริดบนเกาะจิกในปัจจุบัน เกาะจิกได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางรัฐบาลในช่วงเริ่มต้นโครงการสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าและจัดเก็บค่าบริการได้โดยตรง ณ ปัจจุบันได้มีการว่าจ้างจากทาง เกาะจิก ESCO ให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าบริการไฟฟ้าจากผู้ใช้ รวมถึงการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบ

 

ในส่วนของกำไรจากโครงการนั้นจะถูกนำเข้าไปที่ เกาะจิก ESCO เพื่อใช้สำหรับการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์เมื่อมีความจำเป็น

โครงการรีชาร์จ

โมเดลธุรกิจของโครงการเกาะจิกรีชาร์จจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น สำหรับการออกแบบโครงการแบบใหม่นั้นจะทำให้บางส่วนของโมเดลจัดการได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่นการจัดเก็บค่าบริการและการจัดเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ ทีมของเราจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางชุมชนรวมถึงเกาะจิก ESCO อย่างเต็มที่ในการออกแบบและอัพเกรดระบบ

นอกจากนี้ยังมีทางผู้สนับสนุนคอยช่วยให้คำปรึกษาในด้านงานวิศวกรรมและการจัดซื้ออุปกรณ์ก่อนและระหว่างการติดตั้งอีกด้วย การชำระเงินคืนให้กับทางบริษัทเงินทุนเอกชนจะดำเนินการผ่านบัญชีของชุมชน ในขณะที่สินทรัพย์ทั้งหมด (ที่จะติดตั้งใหม่และที่มีอยู่ในปัจจุบัน) จะเป็นของชุมชนเกาะจิก

 

 ทีมของเรา

นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั้ง 11 คน จาก 9 ประเทศ และ 7 สาขาวิชาที่แตกต่างกัน

VIEW

BIO

VIEW

BIO

VIEW

BIO

Gabriel Veilleux

Canada

Project Coordinator

Tanai Potisat "The Chief"

Thailand

Project Manager

Dan Pezim P.Eng., PMP

Canada

Project Coordinator

VIEW

BIO

VIEW

BIO

VIEW

BIO

VIEW

BIO

Astrid Mon

Mexico

Technical Team

Christian Ribback

Switzerland

Technical Team Leader

Siva Sembian

India

Technical Team

Jessica Papenheim

Germany

Technical Team

VIEW

BIO

VIEW

BIO

VIEW

BIO

VIEW

BIO

Adam Krysztofinski

Poland

Financial Team Leader

Afaq Ahmed

Pakistan

Technical Team

Sasinipha Chucherd

Thailand

Social Team Leader

Jarmo Ling

Estonia

Technical Team

 
 
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon
ติดต่อเรา

กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม มีคำถาม หรือสนใจที่จะร่วมทำโครงการนี้กับเรา

เรามีความยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นและรับผู้ร่วมสนับสนุนโครงการอยู่เสมอ 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

Success! Message received.